logo-kim-chung-cuong-thinh

Công ty hoá chất chuyên cung cấp hoá chất cơ bản, hoá chất xử lý nước thải, hoá chất công nghiệp, hương liệu, phẩm màu, NaOH, Na2CO3, FeCl3, H2SO4, HNO3, Hóa chất phân bón, dệt nhuộm, xử lý nước, xi mạ, thực phẩm, thủy sản, giấy, ...